ангажимент


ангажимент
contract, engagement, commitment; agreement; obligation
поемам ангажимент undertake (да to с inf.), enter into a contract/an engagement, commit o.s. (to с inf.)
не мога да дойда, понеже имам друг ангажимент I can't come because I have/because of a previous engagement
* * *
ангажимѐнт,
м., -и, (два) ангажимѐнта contract, engagement, commitment; agreement; obligation; не мога да дойда, понеже имам друг \ангажимент I can’t come because of a previous/prior engagement; поемам \ангажимент undertake (да to c inf.), enter into a contract/an engagement, commit o.s. (to c inf.).
* * *
commitment, engagement: I have an ангажимент this evening, so I can't come to your party. - Имам ангажимент тази вечер, така че не мога да дойда на партито ти.
* * *
1. contract, engagement, commitment;agreement;obligation 2. не мога да дойда, понеже имам друг АНГАЖИМЕНТ I can't come because I have/because of a previous engagement 3. поемам АНГАЖИМЕНТ undertake (да to с inf.), enter into a contract/an engagement, commit o.s. (to с inf.)

Български-английски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ангажимент — същ. задължение, дадена дума, обещание, уговорка, договор същ. отговорност същ. обвързване същ. насрочена среща, покана, работа …   Български синонимен речник

  • задължение — същ. дълг, обязаност, ангажимент, отговорност, обвързаност, уговорка същ. товар, бреме, тежест, пасив същ. работа, длъжност същ. договор, трактат, съглашение, контракт същ. обвързване същ. вина …   Български синонимен речник

  • заетост — същ. задължения, служба, работа, задача същ. претрупаност, претовареност, ангажимент …   Български синонимен речник

  • насрочена среща — словосъч. покана, ангажимент, работа …   Български синонимен речник

  • обвързване — същ. задължение, ангажимент, отговорност …   Български синонимен речник

  • отговорност — същ. ответственост същ. вина, риск същ. задължение същ. наказание същ. ангажимент, обвързване същ. наблюдение, надзор, грижа …   Български синонимен речник

  • покана — същ. повикване, призоваване, приглашение, призив, калесване същ. насрочена среща, ангажимент, работа същ. предложение …   Български синонимен речник

  • работа — същ. труд, дейност същ. занимание, занятие, поминък, професия, служба, длъжност, функция същ. операция, афера същ. творчество, дело, произведение, продукт, изделие същ. задача, упражнение, задание, мисия същ. действие, оп …   Български синонимен речник


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.